Kirkelig fellesråd i Bærum > Dåp > Velkommen til dåp

Velkommen til dåp

 


Kjære foreldre, gratulerer med det nyfødte barnet!
Vi vil gjerne dele gleden med dere og feire at et nytt menneske får plass i kirkens store fellesskap.
Slik går dere fram for å melde barnet til dåp:

Før dåpen

Finn en dag som passer

Mange ønsker dåp, derfor er det best å avtale dåpsdag i god tid på forhånd. 
Vi anbefaler at dere døper barnet i løpet av det første året, men kirken har ingen aldersgrense for dåp.

Velg helst to dager som kan passe for dere. Menighetene har dåp de fleste søndagene i året. Noen ganger i egen dåpsgudstjeneste. Velg gjerne dette. Da er dåpen og dåpsbarna enda mer i fokus.

Se hvilke dager det er dåp

Avtal tid med kirken

Vi vil gjerne at dere døper barnet i menigheten der dere bor. Hvis det ikke er anledning til det på den dagen dere ønsker, er det fullt mulig å døpe barnet i andre kirker i Bærum.
OBS! Mange ønsker dåp i de to middelalderkirkene Haslum og Tanum. Kirketorget reserverer derfor noen plasser for de som bor i disse menighetene. 
Gjenåpne tidligere påbegynt skjema

Dere kan også ringe eller skrive til Kirketorget, som er et felles servicekontor for menighetene i Bærum.
Telefon 67 500 500, åpent mellom 09-15 (stengt 12 – 12.45)

 

Bor dere utenfor Bærum? 

 

Også da kan dere benytte elektronisk påmelding. Etter at tidspunktet for dåpsdag er bekreftet, må dere henvende dere til egen bostedsmenighet for å ordne papirer. Se hvilken menighet dere tilhører
 
Ønsker dere dåp utenfor Bærum?
Ta kontakt med den aktuelle menigheten for å finne tidspunkt, og ta så kontakt med Kirketorget  67 500 500 for å ordne papirer.
 
Kjole til utlån
Vi har en nydelig dåpskjole til utlån. Ta kontakt med kirketorget hvis du har behov for å låne.

 

Velg faddere

Hva er en fadder?
En fadder er et vitne som har et ansvar. Under dåpsseremonien sier presten dette til fadderne: Sammen med vår menighet og hele kirken har dere fått del i et hellig ansvar: å vise omsorg, be, hjelpe barnet til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så barnet kan leve og vokse i den kristne tro. 

Hvem kan være fadder?
En fadder må ha fylt 15 år og minst to faddere må være medlem av Den norske kirke. Medlemmer av andre kirkesamfunn kan være faddere så lenge de aksepterer barnedåp.
Barnet må ha minst to faddere. Det er ingen øvre grense for hvor mange faddere det kan være. Minst to faddere må være tilstede under selve dåpshandlingen. Foreldre kan ikke være faddere.

Å velge faddere
Det er vanlig å velge faddere blant familie eller vennekrets. De fleste er nøye med hvem de spør, fordi man ønsker at en fadder skal være en voksenperson som bryr seg om barnets beste. Fra gammelt av hadde faddere forpliktelse til å ta seg av barnet hvis foreldrene døde. Slik er det ikke lenger.

Velg faddere i god tid, så Kirketorget får ordnet alle papirer før dåpen. Faddere registreres i påmeldingsskjemaet – helst minst en uke før dere skal på dåpssamling eller ha samtale med presten.

Fadderoppgaver
Dåpen er en gave, og en fadder skal være med å «pakke opp» gaven. I praksis kan det være å bidra til at barnet blir kjent med det som skjer i kirken, med høytidene, med historier fra Bibelen og gi veiledning i rett og galt.
Har man sagt «ja» til å være fadder, har man også sagt ja til å vise en spesiell omsorg for barnet. Derfor vil en god fadder være en som også kan være der når barnet trenger råd og støtte.

Møt presten

Før dåpsdagen vil dere bli invitert til en samtale om dåpen. Som regel skjer dette i en dåpssamling sammen med andre som skal ha dåp samme søndag. I denne samlingen møter dere presten, får en gjennomgang av det praktiske og en samtale om hva dåpen er.

Ønsker dere heller en personlig samtale uten andre foreldre til stede, kan dere gjerne ta direkte kontakt med en av prestene i menigheten der dere bor.

På dåpsdagen

Kom til kirken

Dåpen kommer vanligvis tidlig i gudstjenesten. Som regel bærer foreldrene dåpsbarnet inn i prosesjon når gudstjenesten begynner.

Det er reservert plasser foran i kirken for de som bærer barnet inn. Faddere og andre setter seg der de ønsker.


Noen praktiske tips:

Det er lurt å beregne god tid, så unngår både dere og barnet å bli stresset. Kom helst en halv time på forhånd.

De fleste kirker har et sted der søsken og andre barn i dåpsfølget kan være hvis det blir for kjedelig å sitte stille …

Det kan være lurt å knyte opp båndene på lua før dere går fram til døpefonten.

Blir barnet urolig gjør det ingenting om dere går litt omkring med det. 

Fotografering: Det er best om dere velger en i familien til å ta bilder, slik at alle dere andre kan være fullt tilstede i øyeblikket.

Etter dåpsdagen

Oppfølging og opplæring

Når barnet er døpt er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Og menigheten har tatt på seg et ansvar for å lære barnet om den kristne troen og gjøre det kjent med tradisjoner og høytider. 
 
Alle menigheter i Bærum utvikler nå et bredt tilbud om slik trosopplæring. Derfor vil dere høre fra menigheten på forskjellige måter gjennom oppveksten, helt til barnet er 18 år. I de første årene blir dere som foreldre selvsagt invitert til å følge barnet.

Likevel: Den aller viktigste oppfølgingen av dåpen skjer hjemme hos dere. La gjerne en kveldsbønn bli en del av ritualet på sengekanten. Lær barnet å takke Gud for maten. Les for barnet og la fortellingene om Jesus bli en naturlig del av barnets virkelighet.
 
Nyttige linker
 
Har barnet deres spesielle behov? Meld fra til menigheten der dere bor, så vil vi legge til rette.

Dåp av større barn, ungdom og voksne

Det er ingen øvre aldersgrense for dåp. Det er ikke uvanlig at både større barn, ungdommer og voksne blir døpt.

Ikke alle konfirmanter ble døpt som barn. De kan likevel delta i konfirmasjonsundervisningen på linje med alle andre. For å bli konfirmert må man være døpt. Mange velger da å bli døpt i forkant av konfirmasjonen.
 
Som regel skjer dåpen i en vanlig gudstjeneste på søndag. Det er også mulig å avtale andre tidspunkt.
 
Dåpsliturgien er den samme, men til forskjell fra barnedåp, er det den som skal døpes som svarer «ja» til presten.
 
Ta kontakt med prest i menigheten der dere bor, hvis dette er aktuelt for deg eller dere.
 

Dåp – hva sier dere ja til?

Dåpen er en gave fra Gud.
Det er ikke lett å forstå dåpen, men den er enkel å utføre. Vi øser vann over barnets hode, og sier hva dåpen betyr.
Vann er livgivende, og vann renser. Slik er vannet er et konkret tegn på Guds omsorg. 
To navn blir nevnt: barnets navn og Guds navn. Den døpte og Gud hører sammen. Her og nå – og for evigheten.
 
Gud sier ja. 
Når et barn blir døpt, har Gud allerede sagt tydelig ja til barnet. Gud elsker alle, alltid og uten forbehold – og vil at vi mennesker skal leve med håp og tro. 
Bibelen snakker om dåpen som en ny fødsel. Dåpsvannet er «badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd». Dåpen er en hellig handling som gjør dette synlig for oss. 
Les hva Bibelen sier om dåp
 
Dere sier ja. 
Dere vil at barnet skal høre til i kirken, Guds verdensvide familie. Dere kommer med den lille. Jesus velsignet barna. Det gjør han fremdeles. 
Jesus døde – og sto opp igjen. Det gir håp. Barnet vil komme til å trenge tilgivelse. Det gir Gud. I dåpen tar vi imot alt dette. 
Dere sier også ja til at barnet skal få lære om den kristne troen og det den betyr for livet. Dette er et ansvar dere deler med fadderne og med hele kirken.
Les om fadderoppgaven
 
Kirken sier ja. 
Når barnet blir døpt, blir det medlem i Den norske kirke og en del av fellesskapet i menigheten der dere bor. 
Barnet vil jevnlig få tilbud om å lære mer om kirken og troen, tilpasset alderen. 
Kirken sier ja til å inkludere barnet deres i trygge og gode aktiviteter der de blir kjent med Gud, seg selv og andre.
Les om Kirkens trosopplæring
 
Dette skjer 
Presten innleder dåpen med disse ordene: «Med takk og glede bringer vi i dag dette barnet til Gud i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.»
 
I gudstjenesten synger vi også salmer som handler om dåpen. Poesien finner ord som åpner for mysteriet:
 
Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
kommer vi til deg som gav oss livet.
 
Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
Herre, la vår tro bli fylt av glede!

Fra Svein Ellingsens kjente dåpssalme