Dåp av større barn, ungdom og voksne


Det er ingen øvre aldersgrense for dåp. Det er ikke uvanlig at både større barn, ungdommer og voksne blir døpt.

Ikke alle konfirmanter ble døpt som barn. De kan likevel delta i konfirmasjonsundervisningen på linje med alle andre. For å bli konfirmert må man være døpt. Mange velger da å bli døpt i forkant av konfirmasjonen.

Som regel skjer dåpen i en vanlig gudstjeneste på søndag. Det er også mulig å avtale andre tidspunkt.

Dåpsliturgien er den samme, men til forskjell fra barnedåp, er det den som skal døpes som svarer «ja» til presten.

Ta kontakt med prest i menigheten der dere bor, hvis dette er aktuelt for deg eller dere.

 

Tilbake