Kristen tro


Å leve som kristen er å utforske hvordan troen kan utvikle seg  gjennom hele livet. Hva kristen tro er kan du oppdage ved å delta i det vi gjør i kirken. Du kan også lese mer.