Konfirmasjon


Hvert år etter påske, inviteres alle 14-åringer i Bærum til å delta i konfirmasjonsforberedelser i kirken. Oslo Bispedømme sender ut en generell informasjonsbrosjyre om konfirmasjon til 14-åringer som er tilhørende eller medlemmer av Den norske kirke. Den enkelte menighet sender deretter ut informasjon om sitt opplegg til soknets døpte og tilhørende medlemmer. 

I 2017 ble totalt 758 konfirmert i menighetene i Bærum.