Kultur


Menighetene er viktige kulturaktører i sine lokalmiljøer. 

Gjennom uken er et stort antall mennesker (barn, unge og voksne) aktive i korvirksomhet og annen kulturell aktivitet i menighetene i Bærum. Musikken er en viktig del av kirkens livsutfoldelse; den «maler» himmelen, den er tilbedelsens språk, den kommuniserer kirkens budskap og den styrker menighetens fellesskap. 

For oversikt over konserter og kulturelle arrangement i kirkene i Bærum, søk her.