Vil du varsle?


Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold, slik at dette kan gjøres noe med. Du kan si fra både skriftlig og muntlig. Når du har sendt inn varsel vil du få et svar i løpet av åtte dager.

 

 

Den norske kirke skal være et godt sted å være for alle. Både ansatte, frivillige, og deltakere i har derfor rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Målet med å varsle er å si ifra, slik at de ansvarlige kan gjøre noe med det, og hindre at det skjer igjen. 

Hva menes med kritikkverdige forhold?

  • Brudd på lover og regler
  • Brudd på virksomhetens etiske retningslinjer
  • Brudd på etiske normer som er bredt forankret i virksomheten
    Eksempler på kritikkverdige forhold kan være økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, brudd på HMS-bestemmelser, trakassering og forhold som medfører fare for liv og helse. 

Synes du det er vanskelig å si ifra på egenhånd? Spør gjerne om hjelp til å varsle fra noen du stoler på. Er du ansatt kan du også snakke med en leder, tillitsvalgt, eller verneombud.

Du kan varsle ved å trykke på en av knappene over. Du kan velge om du vil varsle muntlig, med talemelding, eller skriftlig. 

Alle kan varsle, både ansatte, frivillige, og deltakere. Arbeidsmiljøloven omfatter deg som utfører arbeid for Den norske kirke, enten du er ansatt, lærling, i praksis, eller frivillig. Trykk her for å sende et varsel som intern.

Om du ikke har et arbeidsforhold til kirken, men for eksempel deltar på et arrangement, er du oppfordret til å varsle om kritikkverdige forhold. Trykk her for å varsle som ekstern