Spørsmål og svar om konfirmasjon


Hvor mye skal du involvere deg i ditt barns valg av konfirmasjon? Må man være eller bli kristen? Hva skjer på leir? Her er svar på de noen av de vanligste stilte spørsmålene om konfirmasjon.

Må man være eller bli kristen som konfirmant?
Nei! Å delta på konfirmantopplegget gir uansett en mulighet til å få mer kunnskap om kristen tro og verdier, historie og samfunn, og oppleve hvordan mennesker tror. Det legges vekt på å reflektere og utforske spørsmålene sammen. Ingen skal bli tvunget til å være kristen. Det handler om å utvide horisonten så man kan ta egne avgjørelser på et større kunnskapsgrunnlag.

Må man være døpt?

Nei. Hvis du vil konfirmere deg i kirken kan du døpe deg i løpet av konfirmanttiden.

Er det trygt å sende konfirmanten på opplegg?
Ja, det er stor voksenkontakt på leir og konfirmasjonsopplegg. Det gis også mulighet til samtale. Alle ledere på leir skal ha politiattest. På leir er sikkerhet og beredskap i fokus. De ansatte og frivillige jobber kontinuerlig med at hver enkelt skal bli inkludert og føle seg verdsatt i fellesskapet.

Hva lærer man i konfirmanttiden?
Kirken i Bærum ønsker å skape trygge og meningsfulle møteplasser for konfirmantene, der ungdommene får erfare pusterom fra prestasjonsjaget og merke at de er verdifulle, viktige, og kan være seg selv.  På konfirmasjonsopplegget skal det være lite krav til resultater, og det skal være rom for alle. For mange kan det å være med på konfirmantopplegg gi viktig sosial læring. Det handler om å møte andre ungdommer utenfor skolen, og bli kjent med nye folk i en trygg setning der fellesskapet som er i fokus og ikke resultatene.
Temaer som man er innom i konfirmasjonstiden er:
•    Kristen tro
•    Selvbilde, menneskesyn og livsmestring
•    Bibel, bønn og gudstjeneste
•    Medmenneskelighet og nestekjærlighet
•    Miljø, klima og rettferdighet
•    Sorg, glede og vennskap


Min ungdom har noen utfordringer, hvordan kan kirken i Bærum legge til rette?
De ansatte ønsker å legge til rette for at de med forskjellige utfordringer finner seg til rette i fellesskapet i konfirmanttiden, ta kontakt med kateketen i din nærmeste menighet for en prat.
Kirken i Bærum tilbyr tilrettelagt opplegg for de som har mer glede og nytte av å møtes med et spesielt tilpasset opplegg i en mindre gruppe. Dette opplegget passer for eksempel ofte for elever ved Haug skole.

Kommer min ungdom til å trives, og er det muligheter for videre tilbud?
De som møter ungdommer i kirken prøver sitt beste til å få ungdommer å trives i konfirmasjonstiden. Etter konfirmasjonen finnes det mange utviklingsmuligheter i kirken for den som ønsker å få ledererfaring. Det finnes gode lederkurs og muligheter til praksis. Menighetene tilbyr også gode ungdomsmiljøer med blant annet TenSing og ungdomsklubber, som er rusfrie miljøer der ungdom kan lære nye ting, ha det gøy, og knytte bånd på tvers av alder, bakgrunn og skole.

Hva sier tidligere konfirmanter i Bærum om konfirmanttiden i kirken?
"Jeg trodde vi bare skulle sitte og høre på noe og lese i bibelen. Jeg
ble ganske positivt overraska, spesielt når jeg var på leiren. Det var mye annet vi fikk lov til å gjøre, og lederne putta læring også med noe morsomt."
Amalie

"Vi bada, vi hadde det gøy, vi spilte volleyball og hadde det helt supert! Vi lærte litt om hva folk tror på og kanskje det du selv tror på. Du åpner kanskje en ny del av deg selv, og får åpna det på en annen måte»
Fredrik

"Det var et sted man kunne slappe av og la tankene komme inn. Jeg synes leir var en veldig fin opplevelse å ta med seg videre."
Emilie

Hva opplever man på konfirmantopplegget?
Som konfirmant i kirken i Bærum får man reise bort på leir der hovedparten av undervisningen foregår. Det er også mye sosiale aktiviteter og fellesskap. I tillegg blir man kjent med kirken sin og det kirkelige livet når man er med på samlinger og gudstjenester igjennom konfirmasjonsåret.

Hvem vil holde i konfirmasjonsopplegget?
Kirken i Bærum har høyt utdannede og kvalitetsbevisste ansatte som arbeider målbevisst med å lage gode opplegg for konfirmantene. Det legges stor vekt på å dyktiggjøre frivillige voksne og ungdommer til arbeid med ungdom. Menighetene støttes også aktivt av samtaletilbudet 13-20, som har spesialkompetanse innom noen av de utfordringer ungdommer møter.

Skal jeg som forelder eller foresatt påvirke konfirmanten i valget rundt konfirmasjon?
Å velge type konfirmasjon, eller ikke, er kanskje det første store valget til ungdommen. Det er viktig å være motivert, og i mange tilfeller er det er lite lurt å presse ungdom til å konfirmere seg. Men det kan være fint å ha de voksne hjemme som samtalepartnere om valget som skal gjøres.

Har du flere spørsmål? Kontakte gjerne kateketen i din lokale menighet.

Finn din lokale menighet

 

 

 

Tilbake