Oppfølging og opplæring


Når barnet er døpt er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Og menigheten har tatt på seg et ansvar for å lære barnet om den kristne troen og gjøre det kjent med tradisjoner og høytider

Alle menigheter i Bærum har et bredt tilbud om trosopplæring. Derfor vil dere høre fra menigheten på forskjellige måter gjennom oppveksten, helt til barnet er 18 år. I de første årene blir dere som foreldre selvsagt invitert til å følge barnet.

Likevel: Den aller viktigste oppfølgingen av dåpen skjer hjemme hos dere. Du kan la en kveldsbønn bli en del av ritualet på sengekanten, takke Gud for maten og lese en barnebibel slik at fortellingene om Jesus blir en naturlig del av barnets virkelighet.

Har barnet deres spesielle behov? Meld fra til menigheten der dere bor, så vil vi legge til rette.

Tilbake