Før dåpsdagen


I Den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, men det er ingen aldersgrense for dåp. Konfirmasjonstiden fører hvert år til at mange unge ønsker dåp, og voksendåp blir stadig vanligere.

Barn som blir døpt

Du melder på til dåp ved å klikke på påmeldingslinken. Du kan også ringe eller skrive til Kirketorget, som er et felles servicekontor for menighetene i Bærum.
Telefon 67 500 500, åpent mellom 09-15 (stengt 12 – 12.45)
e-post: kirketorget.baerum@kirken.no

 

Påmelding til dåp

 

Velg kirke

I påmeldingen velger du ønsket dåpsdato og kirke. I dåpen blir du medlem av et fellesskap, og det er hyggelig om du ønsker dåp i menigheten der du bor. Det er også fullt mulig å døpe i andre kirker, i Bærum eller utenfor. Mange ønsker dåp i de to middelalderkirkene Haslum og Tanum. Kirketorget reserverer derfor noen plasser for dem som bor i disse menighetene.

Hvis du ønsker dåp utenfor Bærum, ta kontakt med den aktuelle menigheten for å finne tidspunkt, og ta så kontakt med Kirketorget  67 500 500 for å ordne papirer.

 

Faddere

Før dåpet skal dere velge faddere. Den som skal døpes må ha minst to faddere som er tilstede under selve dåpshandlingen. Det er ingen øvre grense for hvor mange faddere det kan være, men foreldre kan ikke være faddere. Mer informasjon om faddere.

 

Dåpssamtale med prest

Før dåpsdagen vil dere bli invitert til en samtale om dåpen. Som regel skjer dette i en dåpssamling sammen med andre som skal ha dåp samme søndag. I denne samlingen møter dere presten og ofte menighetspedagogen, får en gjennomgang av det praktiske og en samtale om hva dåpen er.
 
Ønsker dere heller en personlig samtale uten andre foreldre til stede, kan dere gjerne ta direkte kontakt med en av prestene i menigheten der dere bor.
 

Kjole til utlån

Vi har en nydelig dåpskjole til utlån. Ta kontakt med kirketorget hvis du har behov for å låne.

 

Tilbake