Dåp - hva sier du ja til?


Det er ikke lett å forstå dåpen, men den er enkel å utføre. Vi øser vann over barnets hode, og sier hva dåpen betyr

Dåpen er en gave fra Gud

Vann er livgivende, og vann renser. Slik er vannet er et konkret tegn på Guds omsorg.
To navn blir nevnt: barnets navn og Guds navn. Den døpte og Gud hører sammen. Her og nå – og for evigheten.

 

Gud sier ja

Når et barn blir døpt, har Gud allerede sagt tydelig ja til barnet. Gud elsker alle, alltid og uten forbehold – og vil at vi mennesker skal leve med håp og tro.
Bibelen snakker om dåpen som en ny fødsel. Dåpsvannet er «badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd». Dåpen er en hellig handling som gjør dette synlig for oss.


 
Dere sier ja

Dere vil at barnet skal høre til i kirken, Guds verdensvide familie. Dere kommer med den lille. Jesus velsignet barna. Det gjør han fremdeles.
Jesus døde – og sto opp igjen. Det gir håp. Barnet vil komme til å trenge tilgivelse. Det gir Gud. I dåpen tar vi imot alt dette.
Dere sier også ja til at barnet skal få lære om den kristne troen og det den betyr for livet. Dette er et ansvar dere deler med fadderne og med hele kirken.
 

Kirken sier ja

Når barnet blir døpt, blir det medlem i Den norske kirke og en del av fellesskapet i menigheten der dere bor.
Barnet vil jevnlig få tilbud om å lære mer om kirken og troen, tilpasset alderen.
Kirken sier ja til å inkludere barnet deres i trygge og gode aktiviteter der de blir kjent med Gud, seg selv og andre.

 
Dette skjer

Presten innleder dåpen med disse ordene: «Med takk og glede bringer vi i dag dette barnet til Gud i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.»
Les mer om dåpshandlingen
 
I gudstjenesten synger vi også salmer som handler om dåpen. Poesien finner ord som åpner for mysteriet:
 
Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
kommer vi til deg som gav oss livet.
 
Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
Herre, la vår tro bli fylt av glede!

Fra Svein Ellingsens kjente dåpssalme
 

Tilbake