Protokoller fra FR-møter


Her finner du protokoller fra FR-møtene i 2022.

Foto: Bo Mathisen

10. mars 2022

28. april 2022

Øvrige protokoller lastes opp etter godkjenning på påfølgende møte.

Protokoller for tidligere år finner du her.

Tilbake