Fellesrådet består av

Berit Kristiansen, leder (Helgerud)
Steinar Sannes, nestleder (Lommedalen)
Tormod Næss (Bryn)
Lars Petter Holte Haugen (Eiksmarka)
Eirik Haaversen (Haslum)
Per Holdø (Høvik)
Jorulf Brøvik Silde (Jar)
Kristin Skarning Eriksson (Tanum)
Ragnar Høeg (Østerås)
Arnulf Myklebust (Bærum kommune)
Ingeborg Blindheim Sommer (prost)
John Gjertsen (kirkeverge)

Årsmeldinger og handlingsplaner

Her finner du fellesrådets årsmeldinger