Fellesrådet består av

Berit Kristiansen, leder
Steinar Sannum, nestleder
Tormod Næss
Lars Petter Holte Haugen
Eirik Haaversen
Per Holdø
Jorulf Brøvik Silde
Kristin Skarning Eriksson
Ragnar Høeg
Arnulf Myklebust
Gunnar Næsheim (prost)
Astrid Holmsen Krogh (kirkeverge)

Årsmeldinger og handlingsplaner

Her finner du fellesrådets årsmeldinger