Givertjenesten i Bærumskirkene


Givertjenesten fører til et sterkt og levende menighetsliv, og bidrar til viktige prosjektet i utlandet. Les om Bærumskirkenes givertjeneste her.

Fra enkle ofringer i gudstjenestene til faste beløp hver måned bidrar bæringer til både musikalsk, sosial, og pedagogisk vekst i våre menigheter, og til misjonært og diakonalt arbeid i utlandet. 

Du kan lese mer om hver enkelt menighets givertjeneste og hvordan pengene brukes her:

Giverjenesten i Bryn menighet
Givertjenesten i Eiksmarka menighet
Givertjenesten i Fornebulandet
Givertjenesten i Haslum menighet
Givertjenesten i Helgerud menighet
Givertjenesten i Høvik menighet
Givertjenesten i Jar menighet
Givertjenesten i Lommedalen menighet
Givertjenesten i Tanum menighet
Givertjenesten i Østerås menighet

Tilbake