Givertjenesten i Bærumskirkene


Givertjenesten fører til et sterkt og levende menighetsliv, og bidrar til viktige prosjektet i utlandet. Les om Bærumskirkenes givertjeneste her.

Vi er godt inne i Frivillighetens år, og et aspekt ved frivilligheten som ofte overses er givertjenesten. Vel så viktig som de som møter opp og holder malekurs eller lager mat til familiemiddager, er de som gir midler slik at man har maling å male med og mat å lage. 

Mellom enkle ofringer i gudstjenestene til faste beløp hver måned bidrar bæringer til både musikalsk, sosial, og pedagogisk vekst i våre menigheter, og til misjonært og diakonalt arbeid i utlandet. I 2022 var Bærum kommune på 7. plass nasjonalt under fasteaksjonen og bidro med over 800.000kr til Fasteaksjonen som ga nødhjelp til Ukraina og vanningssystemer til bønder i Malawi - slikt gjør en forskjell!

Du kan lese mer om hver enkelt menighets givertjeneste og hvordan pengene brukes her:

Giverjenesten i Bryn menighet
Givertjenesten i Eiksmarka menighet
Givertjenesten i Fornebulandet
Givertjenesten i Haslum menighet
Givertjenesten i Helgerud menighet
Givertjenesten i Høvik menighet
Givertjenesten i Jar menighet
Givertjenesten i Lommedalen menighet
Givertjenesten i Tanum menighet
Givertjenesten i Østerås menighet

Tilbake