Ingeborg Sommer blir ny prost i Bærum!


Prost Gunnar Næsheim går til høsten av med pensjon, etter 39 år i kirken i Bærum, 13 av disse som prost. Nå er hans arvtager klar.

Foto: Privat

Sokneprest i Skøyen menighet, Ingeborg Sommer, tiltrer sin nye rolle som prost i Bærum høsten 2022. Hun har vært prest i Skøyen i nesten 18 år, og ble tildelt Olavsstipendet for 2019. Gjennom dette prosjektet har hun forsket på personlig tilrettelegging av gravferd i Den norske kirke, et tema hun er veldig engasjert i, og fortsatt jobber med gjennom formidling og forfatterskap.

-Jeg har et stort engasjement for folkekirken og lokalmenighetene, og er opptatt av at kirken skal være nær og tilgjengelig for mennesker. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med Bærums lange tradisjoner – helt fra middelalderen til i dag, forteller hun spent.

En prost er øverste kirkefaglige leder i et prosti, er leder for alle prestene, og rapporterer selv direkte til biskopen. I Bærum er prostiet geografisk likt kommunen.

Tilbake