Sjelens mørke natt


Torsdag 8.10.20 kl. 19-21. 
Et møte med det mystiske mennesket, gjennom den kristne mystikeren Johannes av Korset. 

 

En samtale mellom filosof og forfatter Jens Oscar Jenssen og Vigdis Garbarek. 
Kvelden avsluttes med orgelmusikk og meditasjon. Sokneprest Trygve Rø leder arrangementet.

Antall plasser kan være begrenset. 

Gratis inngang. 

 

Det er veldig hyggelig å se at det er stor interesse for dette arrangementet. 

For å ivareta helsemyndighetenes forventninger på rett måte og sikre en god opplevelse for alle,

vil vi be om at de som vil komme melder seg på via e-post

arbeidsgruppa.hoevik@gmail.com

Dette gjelder ikke for de som allerede har gjort dette enten via e-post eller direkte kontakt med kirken. 

Det vil være en begrensing i forhold til antall. 

Vi gleder oss til å ønske Vigdis Garbarek og Jens Oscar Jenssen velkommen til Høvik kirke

Tilbake