Book vielse i Bærum


Informasjon om vielse i kirkene i Bærum.

 

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje kirkelig eller borgerlig. I vitners nærvær gir en hverandre løfte om å leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

Det er mange spørsmål som melder seg, vi håper at du vil finne en del svar i artikkelen nedenfor.

For å bestille tid eller spørsmål: Ta kontakt med Kirketorget på telefon 67 500 500 eller e-post: kirketorget.baerum@kirken.no.
Kirketorget er servicekontoret for alle menighetene i Bærum.


Vielse i annen kirke?
Bor dere i Bærum og på grunn av tilknytning ønsker vielse i en annen kirke enn den dere tilhører, er dette fullt mulig. Da vil prest fra egen menighet følge brudeparet til den aktuelle kirken, innenfor Bærums grenser, dersom brudeparet ønsker det, og presten ikke har annen vielse i egen menighet. Selv om prestene følger med sine brudepar innenfor Bærum prosti, er det ofte den stedlige kirkens organist som spiller, og som som dere tar kontakt med angående salmer og musikkinnslag.

Prøvingsattest
Alle papirer ordnes gjennom folkeregisteret. Blankettene som kreves kan fås ved henvendelse til folkeregisteret i den kommunen hvor en av brudefolkene er registrert bosatt og sendes tilbake til folkeregisteret ferdig utfylt. 
Blankettene finnes også elektronisk her. Når folkeregisteret har behandlet papirene, utstedes et dokument - en prøvingsattest - som er gyldig i fire måneder. Dette leveres kirken i god tid. Uten innlevert prøvingsattest kan ikke vigselen finne sted. 

Her har du oppskriften på hvordan du skal gå frem:
Trykk her: Veien til ekteskapet - steg for steg

Samtale med prest 
Når tidspunktet nærmer seg, har dere en samtale med presten som skal vie dere. Her avtaler dere salmer og musikk og går gjennom det som skal skje under vielsen. Vigselsritualet inviterer til aktiv deltakelse fra familie og venner, og det er mulig å sette sitt personlige preg på seremonien.
 
Les mer på kirken.no  der finnes også en egen informasjonsfolder. 

Velsignelse av ekteskap 
Dersom man har inngått ekteskap ved tinghus eller på ambassade i utlandet, kan man siden få ekteskapet velsignet i kirken. Ritualet i denne forbønnshandlingen ligner ritualet for vigsel. 

Forslag til bryllupsmusikk og salmer kan du finne i artikkelen om bryllupsmusikk. 

Tilbake