Hva sier Bibelen sier om dåpen?
 

I Bibelen blir det fortalt at den kristne kirke har holdt på med dåp fra dag én.

Tre tusen døpt på én dag
Kirkens fødselsdag er i pinsen. Den første pinsen etter at Jesus sto opp fra de døde, holdt Peter en berømt tale på tempelplassen i Jerusalem. Den sluttet med disse ordene:
«Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.»
Les hele historien i Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 38 til 41

Badet som gjenføder
En av de vakreste tekstene om dåpen, er en gammel dåpssalme fra første århundre. Apostelen Paulus siterer den i et brev til Titus, som var biskop på Kreta.

Det ble åpenbart
hvor god vår Gud og frelser er,
og at han elsker menneskene:

Han frelste oss,
ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger,
men fordi han er barmhjertig.

Han frelste oss
ved badet som gjenføder
og fornyer ved Den hellige ånd,
som han så rikelig har øst ut over oss
ved Jesus Kristus, vår frelser,
så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde
og bli arvinger til det evige liv,
som er vårt håp.

    
Titus’ brev
kapittel 3, vers 4 til 7

Død, begravet og oppstått

Andre steder bruker Paulus mer drastiske ord og bilder for å forklare hva som skjer i dåpen. Når noen blir døpt med full neddykking, blir det ekstra tydelig:
«For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde.»
«Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.»
Kolosserbrevet kapittel 2, vers 12 – Romerbrevet kapittel 6, vers 3 til 5

Jesus ba oss døpe
Etter at Jesus var stått opp fra de døde, møtte han disiplene sine på et fjell i Galilea, nord i landet. Der ga han dem dette oppdraget:
«Gå og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18 til 20

Alle bibelsitatene er tatt fra den nyeste norske oversettelsen. Hvis du ikke har den, kan du kjøpe Bibel 2011 her.

Tilbake