Nye koronaregler åpner for gudstjenester


Den norske kirke vil gradvis gjenoppta gudstjenester og andre aktiviteter, i tråd med regjeringens nye smittevernregler.

 

Torsdag ble det klart at regjeringen åpner for arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlig sted. De nye reglene forutsetter at en ansvarlig arrangør legger til rette for minst 1 meter avstand mellom deltakerne. Dette gjelder fra 7. mai.

Kirkerådet, Bispemøtet, KA og styret i Norges kirkevergelag har den siste uken jobbet med en ny bransjestandard. Den skal inneholde smittevernregler for hvordan gudstjenester og andre kirkelige handlinger kan gjenopptas på en forsvarlig måte.
- Vi sender inn vårt forslag til bransjestandard i dag, og håper på rask tilbakemelding fra departementet. Når menighetene har innarbeidet tiltakene for smittevern, kan kirkene åpne igjen, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

Vad Nilsen sier det er mye lokal planlegging som skal fullføres før kirkene igjen kan avholde gudstjenester. Bransjestandarden vil bli publisert på kirkens nettsider når den er klar.
- Lokale ansvarsroller må klargjøres, ansatte trenger opplæring og gudstjenestene må forberedes. Lokalt må kirkene også sikre at kirkebyggene blir forsvarlig vasket. Ikke alle kirker vil åpne allerede søndag 10. mai, det vil skje gradvis, sier hun.
- Vi er veldig glade for å snart kunne avholde gudstjenester i kirkerommet igjen, avslutter hun.
 

Bilde: Dåp i Fenstad kirke i Nes, når korona preget hele verden. Rengjøring av kontaktpunkter som døpefont, kirkebenk og dørhåndtak mellom de to dåpene som ble gjennomført. Foto: Bo Mathisen

 

Tilbake