Om samtaletilbudet 13-20


13-20 er et gratis samtaletilbud for alle i alderen 13 til 20 år.

Vi som jobber i 13-20 er voksne med tid for ungdom. Med oss kan du snakke om alt du tenker på.

13-20 ønsker gjennom bruk av tid og anerkjennelse å bidra til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er, og opplever trygghet i forhold til seg selv og andre.
All kontakt med 13-20 er frivillig og kan tilpasses ungdommens egne ønsker. Ungdom trenger ikke henvisning for å snakke med 13-20, det betyr at du kan ta direkte kontakt med oss. 

Hvem jobber i 13-20?
Vi som jobber i 13-20 er engasjerte ungdomsdiakoner. Ansatte i 13-20 har sosialfaglig grunnutdanning, samt master i diakoni.  Dette innebærer en ekstra fagkompetanse på å snakke om temaer som tro, tvil og eksistensielle spørsmål.

Hvordan jobber 13-20?
13-20 møter først og fremst ungdommer gjennom enkeltsamtaler. Vi har også undervisning for ungdomsledere, og gutte- og jentegrupper på skoler og for konfirmanter. Vi har bakvakt på alle konfirmantleirene i regi av Den norske kirke i Bærum, og er tilstede når det skjer noe uforutsett. Vi holder kurs i forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep. 

13-20 snakker med all ungdom uavhengig av livssyn. Man trenger ikke ha noen tilknytning til kirken for å snakke med oss, og trosspørsmål vil heller ikke tas opp i samtalen med mindre ungdommen ønsker det selv. 

Ungdom som er i kontakt med 13-20 behøver ikke samtykke fra foreldre/foresatte, jamfør §31 og §33 i barneloven, se også forarbeidene til paragrafene. 13-20 har taushetsplikt og det er opp til ungdommen selv om foresatte skal få tilgang til enkeltopplysninger. 

13-20 har imidlertid meldeplikt, det betyr at ansatte i 13-20 plikter å håndheve melde- og avvergingsplikt om de sitter på opplysninger som man har grunn til å tro kan skade ungdommens eller andres liv og helse. I slike tilfeller vil den aktuelle ungdom bli orientert om at opplysninger vil bli delt med foresatte eller meldt ifra om til det offentlige.

13-20 samarbeider med skolene, helsesøstre, Politiet, Barnevernet, Sandvika Storsenter, Nokas, menighetene, BUP, Ungdomstjenesten, Utekontakten, med flere. 

Hvor er 13-20?
Du finner oss i Brambanigården i Sandvika, 13-20 sin inngang er rett overfor Kanel. Adressen er Kinoveien 4. Her tar vi imot ungdommer til samtale og har våre kontorer. Vi har også en bil og tilbyr gjerne samtaler på biltur, kafé, eller mens vi er ute og går. Du bestemmer hva som kjennes best for deg. 

13-20 har nylig startet opp to nye avdelinger i Bergen og Ullensaker kommune, i tillegg til Bærum. 
Sjekk oss ut på www.13-20.no.  

 

 

Mariann Solberg Lindtjørn
Faglig ansvarlig
Ungdomsdiakon  
Tlf: 98267835
mariann@13-20.no

Ida Vesterås
Ungdomsdiakon
Tlf: 98267833
ida@13-20.no 

Jon Olav Hjelde 
Ungdomsdiakon
Tlf: 98267838
jonolav@13-20.no

Liv Hilde Briså
Ungdomsdiakon
Tlf: 98267831
livhilde@13-20.no

 

13-20 om 13-20
Hva er de største utfordringene ungdommene i Bærum har i dag slik dere ser det?

Tematikk som ofte kommer opp i våre samtaler med ungdom er relasjonsbrudd i familien, identitet, brutte seksuelle grenser, rus, ensomhet, mobbing og selvskading. Ungdommene formidler at de lever under press fra mange hold. Foreldrene ønsker at de skal lykkes på skolen, venner vil ha dem med på fest. Magasiner, tv og blogger de følger med på formidler idealer om hvordan de skal se ut. Sosiale medier krever også sitt. Det blir veldig mange og høye krav, som fører til at noen ikke makter mer og kan reagere med å slutte å spise, trene for mye, kutte eller ruse seg. 

Er det noen problemstillinger som har kommet overraskende på dere etter at dere begynte å jobbe i 13-20?
Problemstillingene har vært en del tyngre enn vi trodde de kom til å være. Vi har møtt ungdom som blir utsatt for vold, omsorgssvikt og overgrep, og flere tilfeller av suicidalitet.

Hva er det mest berikende/ meningsfulle dere gjør i jobben deres?
Å få bli kjent med så mange flotte ungdommer og få tillit til å få gå sammen med dem en viktig strekning av livsveien deres. Det å bli sluppet inn i en ungdoms univers er veldig spesielt, og gjør oss ydmyke. Det er også rørende å se hvor tøffe disse ungdommene er, og måten flere av dem bretter opp ermene og tar tak i de tingene i livet som de opplever at holder dem tilbake. Å se ungdom som blomstrer og får øynene opp for sin egen verdi og sine egne ressurser betyr mye.

Hvordan kan vi bli bedre foreldre, ser dere i jobben deres et åpenlyst Forbedringspotensial dere vil dele?
Vær voksne, skap trygghet og stabilitet i barnas liv. La barna få erfare at dere elsker dem for den de er. Se dem, ros dem og gi dem tro på seg selv, samtidig som dere setter tydelige rammer og grenser for dem. Ta kranglene med partneren/ekspartneren på tomannshånd, ikke dra barna inn i deres konflikter.

Hvordan kan ungdom lettest få kontakt med dere? 
De kan sende sms, ringe, skrive mail, eller oppsøke oss anonymt ved å stille spørsmål på hjemmesiden vår www.13-20.no  

Hvordan får ungdom tillit til dere? 
Det må du nesten spørre ungdommene om… Forhåpentligvis opplever de at vi er interesserte i dem og lytter til det de har på hjertet, både de små og store temaene. Det tror vi er en god start for å bygge tillit og få en god relasjon. Et annet viktig element, tror vi, er bruk av tid. 

 

 

 

 

 

 

Tilbake