Følg våre andakter direkte på nett hver søndag kl 13!


Vi sender live-stream fra Høvik Kirke på Facebook.

 

Vi forsetter med våre søndagsandakter fra Høvik kirke. Nå på søndag deltar Prest Trygve Rø, Kantor Thrøstur Eriksson spiller, medliturg er Rolf Bangseid og Leiv Sigmund Hope synger. Søndagens evangelium finner du i Johannesevangeliet, kapittel15,1-8.

Kirken  lokalt i Bærum arbeider  nå med å med utarbeide lokale  instrukser og prosedyrer for smittevern når vi nå har fått standarden for dette fra sentralt hold i kirken. Vi vil ha vår første gudstjeneste i Høvik kirke søndag 24.mai, kl 11. Det blir fint!  Vi vil komme tilbake til hvordan vi organiserer regelen om at bare 50 personer kan samles samtidig i kirken. Følg med i ukebrevene og på hjemmesiden i uken før den 24/5.

 

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hvordan våre søndagsandakter oppleves:

 

Kantor Thrøstur Eiriksson, e-post: te452@kirken.no

Eller prestene Ingeborg Holberg Heggen, e-post: ih652@kirken.no, eller Trygve Rø, e-post: tr272@kirken.no.

 

Tips også gjerne andre om dette tilbudet!

 

 

Artikkelfoto: Camilla Nilsen

Tilbake