Planlegger du dåp eller vielse?


Våre oppdaterte retningslinjer påvirker deg som planlegger dåp, vielse, konfirmasjon og gravferd.

 

Oppdatert: 22.06.20

I tråd med smittevernveiledern for Den norske kirke kan dåp, vielse og gravferd nå arrangeres med inntil 200  deltagere til stede. Dette gjelder under forutsetning at deltakere holder 1 meter avstand, medlemmer i samme husstand unntatt. Kirkerommens størrelse og 1-metersregeln fører til at det fortsatt vil være begrensninger på antall deltakere i kirkene. 

For din sikkerhet:

  • Hold 1. meter avstand til andre deltagere. Kravet gjelder ikke personer i samme husstand. Vi som jobber i kirken vil se til at det ikke oppstår trengsel. Vi vil også arrangere kirkerommet slik at 1. meter avstand kan holdes i alle retninger.  
  • Det vil være håndsprit tilgjengelig i kirken, blant annet ved inngangspartiet, altaret og talerstolen.
  • Forsterket renhold foretas etter alle aktiviteter i kirken. 
  • Kirkegjengere oppfordres så vidt mulig å komme til kirken til fots, på sykkel eller med bil for å unngå bruk av offentlig transport.


Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
Du må ikke komme i kirken hvis:

  • Du har symtomer på luftveisinfeksjon
  • Du er i karantene

Kirkene i Bærum følger nasjonale retningslinjer for smittevern i kirker. Dette kan du lese mer om her

Bilde: Dåp i Fenstad kirke i Nes, når korona preget hele verden. Rengjøring av kontaktpunkter som døpefont, kirkebenk og dørhåndtak mellom de to dåpene som ble gjennomført. Presten er Bjørg Elisabeth Oserud, mor til dåpsbarn Sofie heter Julie Ruud-Røhne.
Fotograf: Bo Mathisen

Tilbake