Dåp, vielse og gravferd i koronatid


Gravferder, dåp, vielser og konfirmasjon kan arrangeres i kirken, med flere deltakere. (Oppdatert 25.06.)

Dåp, vielser, gravferder og konfirmasjon kan gjennomføres med inntil 1000 personer til stede. Det er ikke lenger krav på munnbind, men alle må holde 1. meter avstand til de som ikke er i samme kohort. Der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand er det anbefalt å bruke munnbind.

Har du utsatt dåp eller vielse på grunn av korona? Dåp kan bookes her. For vielse, kontakt Kirketorget i Bærum på tel: 67 500 500 eller epost: kirketorget.baerum@kirken.no

Selv om det er plass til 100 personer begrenses antallet deltakere i våre kirker av 1-metersreglen og rommets størrelse. Se maks antall deltakere i alle kirker her (Exel-ark)

Spørsmål rettes til Kirketorget på tel: 67 500 500 eller epost:  kirketorget.baerum@kirken.no

 

Gravferd i koronatid

I tråd med de seneste nasjonale reglene og smittevernveileder for Den norske kirke kan gravferd arrangeres med inntil 1000 deltagere til stede. Minnesamvær etter gravferd blir regnet som privat sammenkomst, og kan arrangeres med 100 personer.

Utleie til selskaper

Minnesamvær og selskaper i etterkant av dåp, vielse og konfirmasjon er tillatt i menighetshus med intill 100 deltakere. Ved gjennomføring skal også nasjonale råd og regler for arrangementer følges. Et arrangement skal ha en ansvarlig arrangør. Han eller hun er ansvarlig for å sette seg inn i kravene til gjennomføring av arrangement i Covid-19-forskriften § 13 til 13d, og for å sørge for at kravene overholdes under arrangementet.

Kontakt kirketorget.baerum@kirken.no hvis du ønsker å leie lokale.

 

Smittevern i kirken

For din sikkerhet:

  • Hold 1 meter avstand til andre deltagere. Munnbind skal brukes når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand.  
  • Det vil være håndsprit tilgjengelig i kirken, blant annet ved inngangspartiet, altaret og talerstolen.
  • Forsterket renhold foretas etter alle aktiviteter i kirken. 
  • Kirkegjengere oppfordres så vidt mulig å komme til kirken til fots, på sykkel eller med bil for å unngå bruk av offentlig transport.

Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
Du må ikke komme i kirken hvis:

  • Du har symtomer på luftveisinfeksjon
  • Du er i karantene
  • Du kan være smittet med korona

Kirkene i Bærum følger nasjonale retningslinjer for smittevern i kirker. Dette kan du lese mer om her

Bilde: Dåp i Fenstad kirke i Nes, når korona preget hele verden. Rengjøring av kontaktpunkter som døpefont, kirkebenk og dørhåndtak mellom de to dåpene som ble gjennomført. Presten er Bjørg Elisabeth Oserud, mor til dåpsbarn Sofie heter Julie Ruud-Røhne.
Fotograf: Bo Mathisen

Tilbake