Dåp, vielse og gravferd i koronatid


Gravferder, dåp og vielser kan fortsatt arrangeres i kirken. (Oppdatert 25.03.2021)

 

Vielser i koronatid

Kommunerne i Viken er nå på tiltaksnivå A. Det betyr at vielser kan gjennomføres, med begrensning på antall til stede. Ved vielser er det kun tillatt at brudeparet, vigsler og to vitner er til stede (gjelder fra 16. mars 2021).

Spørsmål rettes til Kirketorget på tel: 67 500 500 eller epost:  kirketorget.baerum@kirken.no

 

Dåp i koronatid

Dåp er tillatt også i kommuner med begrenset antall deltakere. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.

 

Gravferd i koronatid

I tråd med de seneste nasjonale reglene og smittevernveileder for Den norske kirke kan gravferd arrangeres med inntil 30 deltagere til stede. Dette gjelder under forutsetning at deltakere bruker munnbind og holder 2 meter avstand, medlemmer i samme husstand unntatt.

Smittevern i kirken

For din sikkerhet:

  • Hold 2 meter avstand til andre deltagere og bruk munnbind. Kravet gjelder ikke personer i samme husstand. Vi som jobber i kirken vil se til at det ikke oppstår trengsel. Vi vil også arrangere kirkerommet slik at to meter avstand kan holdes i alle retninger.  
  • Det vil være håndsprit tilgjengelig i kirken, blant annet ved inngangspartiet, altaret og talerstolen.
  • Forsterket renhold foretas etter alle aktiviteter i kirken. 
  • Kirkegjengere oppfordres så vidt mulig å komme til kirken til fots, på sykkel eller med bil for å unngå bruk av offentlig transport.

 

Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
Du må ikke komme i kirken hvis:

  • Du har symtomer på luftveisinfeksjon
  • Du er i karantene
  • Du kan være smittet med korona

Kirkene i Bærum følger nasjonale retningslinjer for smittevern i kirker. Dette kan du lese mer om her

Bilde: Dåp i Fenstad kirke i Nes, når korona preget hele verden. Rengjøring av kontaktpunkter som døpefont, kirkebenk og dørhåndtak mellom de to dåpene som ble gjennomført. Presten er Bjørg Elisabeth Oserud, mor til dåpsbarn Sofie heter Julie Ruud-Røhne.
Fotograf: Bo Mathisen

Tilbake