Eiksmarka åpner for livssynsnøytral gravferd


Den norske kirke i Bærum vil tilby Eiksmarka kirke som rom for livssynsnøytrale gravferdsseremonier i koronatiden.

 

Når seremonirommet i Haslum krematorium ble stengt på grunn av koronapandemien ønsket Den norske kirke i Bærum å trå til for de som ønsket livssynsnøytral gravferd. 

- I denne tiden må vi tenke mennesket først og spørre oss: «Hva kan vi bidra med for at andre skal få det bedre?». Dette er en del av dugnaden, sier prost Gunnar Næsheim.

Eiksmarka kirke ble valgt fordi rommet er lyst, åpent og ikke har påtrengende symboler. Det er fortsatt et krusifiks og et ikon på veggen, noe som bispemøtet understreker at ikke skal fjernes.

Eiksmarka menighetsråd har sagt ja til tiltaket, det har også biskop i Oslo bispedømme, Bispemøtet og Kirkerådet gjort.  

Les artikkel om saken på Asker og Bærums Budstikka.

Tilbake