Fasteaksjonen blir digital


Grunnet koronaviruset blir årets bøsseaksjon digital, og vi skal samle inn like mye penger som vi hadde samlet inn ved en dør-til-dør aksjon.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon blir i år en heldigital bøssebæringsaksjon. 40.000 bøssebærere får ikke gått dør-til-dør på grunn av koronaviruset. Akkurat nå prøver hele verden å beskytte seg og sine mot  koronaviruset, men dessverre er det milliarder av mennesker som mangler de viktigste  verktøyene: såpe og rent vann. 

I fjor samlet aksjonen inn 32 millioner kroner, et beløp som gir 160.000 mennesker varig tilgang til rent og trygt vann. La oss gjøre det samme i år! 

Alle menigheter i Bærum har digitale fasteaksjoner i gang! Støtte fasteaksjonen i din menighet

Regelmessig håndvask er den beste måten å beskytte seg mot  koronaviruset  på, men tall fra Verdens helseorganisasjon og UNICEF viser at bare 60 prosent av verdens befolkning har tilgang på håndvaskfasiliteter i hjemmene sine. Det betyr at rundt tre milliarder mennesker ikke har det som trengs for å vaske hendene sine rene.    

Kirkens Nødhjelp har i mange tiår arbeidet med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter  og akutte katastrofesituasjoner. Det har gitt resultater. Totalt fikk 1,5 millioner mennesker tilgang på rent vann i 2018. Over 214.000 mennesker fikk tilgang til et trygt toalett, og over en halv million mennesker fikk hygieneopplæring. 

 

Tilbake