13-20 tilgjengelige i koronatider


På grunn av Covid-19, også kjent som det nye koronaviruset, vil 13-20 i en tid fremover finne alternative måter å ha samtaler med ungdom på.

 

Det som skjer nå kan virke skremmende, og det kan være godt å snakke med noen dersom du er engstelig eller redd. På grunn av stengning av skoler og universiteter blir mange ungdommer tvunget til å holde seg hjemme, og det kan føre til at en kan kjenne seg isolert og ensom.

Vi er tilgjengelige på telefon, det betyr at dersom du trenger noen å snakke med kan du ringe eller sende tekstmelding til oss. Vi fortsetter også å svare på spørsmål på hjemmesiden, og vi kan også chattes med på Facebook.

Vi ansatte i 13-20 blir oppfordret til å ha hjemmekontor så mye som mulig for å unngå smitte. Vi blir av samme årsak også oppfordret til å ikke reise med kollektiv transport i rushtiden for å unngå store folkemengder. Dette fører til annerledes dager, og det påvirker kapasiteten vår.

Fra mandag til fredag mellom 09:00 og 15:00 er vi tilgjengelige:

Monika 40814015 (13-20 Groruddalen)

Marit 40814012 (13-20 Groruddalen)

Jon Olav 98267838 (13-20 Bærum)

Eli 90510637 (13-20 Loddefjord)

Man kan kontakte hvem som helst av disse, da vi samhandler på tvers av 13-20 tilknytning!

Alle ungdommer som vi er i regelmessig kontakt med vil bli kontaktet og få oppfølging etter avtale med den enkelte.

Tiltakene vil gjelde frem til 26. mars, med mulighet for endringer underveis.

Tilbake