Slik påvirkes kirken av nye smitteverntiltak


Nye, strengere retningslinjer med tanke på koronavirus påvirker kirken.

 

I lys av de nye og strenge tiltakene regjeringen har iverksatt, vil alle gudstjenester i Den norske kirke avlyses fra 12.-29. mars i Oslo Bispedømme. I mellomtiden oppfordres det til å oppsøke Den norske kirke på nett. Her vil det være digitale andakter, gudstjenester, fellesskap og musikk. 

I løpet av denne perioden kan det avholdes begravelser, vielser og dåp med maks 50 personer til stede. 
Alle andre arrangement er avlyst i den samme periode. De ansatte i menighetene er tilgjengelige og kan nås på telefon eller e-post. Kirketorget er også åpent per telefon fra kl. 09.00-15.00 og per e-post.

Hvis du skal i begravelse, vielse eller dåp i tiden frem til 29. mars oppfordrer deg til å bli hjemme hvis:

• Du har forkjølelsesymptomer

• Du har vært i et område med vedvarende smitte

• Du har vært i kontakt med smittede

Mange kirkegjengere er i risikogrupper og ber derfor alle å ta særlig hensyn til dem ved å følge disse retningslinjer.

La oss be for hverandre og alle som er berørt. Biskopen hilser med 2. Tim 1.7: 
For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.

Prost og Ass. kirkeverge 

Tilbake