Kirketorget stengt pga. oppussing i bygget


Kirketorgets lokaler i Sandvika stenger midlertidig. 

 

Oppussing i byggets underetg. fører til at vi av HMS-hensyn er nødt til å stenge kontorene i en periode. Det innebærer at vi dessverre ikke kan være fysisk tilstede, men alle ansatte vil være tilgjengelige per telefon og mail og vår virksomhet påvirkes ikke av dette. Følg med her på hjemmesiden for oppdatert informasjon.

Kontakt Kirketorget: tlf. 67 500 500 / kirketorget.baerum@kirken.no

Tilbake