Svein Ellingsen-seminar 25.febuar


25. februar, kl. 19:00: Kom og syng med! 

 

Svein Ellingsen er en av Norges fremste salmediktere og står bak 58 tekster i den nye salmeboka.  MF-kollegene professor Harald Hegstad, sanger Ingerid Louise Birkeland, førsteamanuensis Carl Petter Opsahl og kantor Solveig Elin Bru-Olsen vil belyse Ellingsens forfatterskap gjennom foredrag, solosang og allsang.

Enkel bevertning og mulighet til kollekt ved utgangen.

Tilbake