Torsdager i Høvik


Babysang - Middag for alle - Småbarnssang - Superkids

 

Høvik menighet ønsker seg et samlingspunkt og fellesskap mellom alle aldre.

Derfor har vi en dag med mange treffpunkt og aktiviteter:

Kl 11 - 13 er det babysang i menighetssalen med servering av lunsj etterpå. Drop-in og gratis.
Kl 17 serveres det middag for alle. 
Kl 17:30-18 samles barn og voksne til felles sang og lek
Kl 17:30-18:30 øver Superkids, barn fra 1. til 4. klasse, inne i kirken
Kl 19:30 er det av og til et arrangement for voksne. Se eget program

Velkommen!

Tilbake