Musikkmeditasjon


Velkommen til nye musikalske rom i den vakre middelalderkirken i Bærum våren 2020:

 

En onsdagskveld i måneden går vi sammen inn i meditativ musikk,
poesi og ny liturgi med inkluderende språk.

Dette er hverken vanlig konsert eller vanlig gudstjeneste med musikk.

Det er en liturgisk samling med stor vekt på musikk og stillhet, og stor plass
til å bare sitte og lytte og være.

Tord Gustavsen og inviterte solister. 
Kirkens prester Sveinung Hansli og Dorothee Ziller deltar.

Les mer om meditasjonene og aktuelt program. 

Gratis inngang – kollekt.

Musikkmeditasjon våren 2020
Onsdag 15. januar kl. 19:30
Onsdag 5. februar kl. 19:30 

Det er fastemeditasjoner hver onsdag i fastetiden – også her med musikk, stillhet og enkel liturgi. Disse innledes askeonsdag 4. mars med den fantastiske saksofonisten Tore Brunborg i samspill med Tord Gustavsen.

Fastemeditasjon våren 2020
Onsdag 04. mars kl. 19:30
Onsdag 11. mars kl. 19:30
Onsdag 18. mars kl. 19:30
Onsdag 25. mars kl. 19:30
Onsdag 01. april kl. 19:30
 

Tilbake