Flerbrukshus med kirkerom på Fornebu


Våren 2024 har det pågått en medvirkningsprosess knyttet til det nye flerbrukshuset med kirkerom på Fornebu.

Arbeidet med å bygge flerbrukshus med kirkerom på Fornebu har foregått i tre tiår, og rapporten som nå foreligger gir en grundig og oversiktlig innføring i prosessen. Både helhetlig, og med blikk for veien videre.

Denne rapporten bidrar til et oppdatert kunnskaps- og behovsbilde av kirkens rolle i lokalsamfunnet. Rapporten og viser også frem kirkens potensial som del av Flerbrukshuset på Fornebu (s.6).

Les hele rapporten her

Tilbake