Meditasjon og messe


Åpent kirkerom for alle som ønsker å søke stillhet, i meditasjon og stille bønn, - et møte med øyeblikket, en selv og Gudsnærværet på en ordløs, meditativt måte.

Tent lys i lysglobe

«Noen må redde stillheten!

«i vår urolige tid av heimløse og husville…»

Vi ønsker å åpne kirkerommet for alle som ønsker å søke stillhet, i meditasjon og stille bønn, - et møte med øyeblikket, en selv og Gudsnærværet på en ordløs, meditativt måte. Samlingene avsluttes med en meditativ nattverd. Du velger selv når du kommer og når du går. Bli med i felleskapet “Venner på veien” .

Første samling er 18.januar.

Program: 19.00: Stillhet i kirkerommet. 19.45: Meditativ nattverd. Etterpå mulighet for lavmeldt samtale. Slutt 21.00.
Du kan komme og gå når du måtte ønske det under kvelden.

Øvrige datoer i Høvik kirke: 13. februar, 11.april og 23. mai.

Tilsvarende kvelder i Helgerud kirke: 6. februar, 5. mars, 19. mars, 2.april, 7.mai og 4. juni.

Sokneprestene Trygve Rø og Margrete Telhaug leder samlingene.

Foto: Den norske kirke / Kirkerådet

Tilbake