Gjennom alt


Felles satsing for å styrke tilbudet for ansatte, pårørende og beboere.

Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune har en felles satsing for å styrke tilbudet for ansatte, pårørende og beboere ved Bærum bo- og behandlingssentre - Gjennom alt. Med bakgrunn som diakon, prest og sykepleier er Mari Wirgenes ansatt for å ivareta dette arbeidet. 

Tilbake