Sorggrupper i Bærum


Nå starter nye sorggrupper i Bærum.

Det kan være vanskelig å komme gjennom sorg på egenhånd. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær.

Menighetene i Bærum tilbyr sorggrupper. En sorggruppe består av 4-8 personer som møtes regelmessig over en periode. Gruppen ledes av to diakoner men bygger på selvhjelpsprinsippet. Mange opplever det som en støtte og trøst å møte andre som er i samme situasjon, som en kan dele tanker og følelser med. Det gjelder både i forhold til det som har skjedd og å snakke om veien videre.

Sorgstøttetilbud for ungdom
Vi har også et sorgstøttetilbud for ungdom som har mistet nære eller er pårørende til alvorlige syke. Les mer om det her.

Ta kontakt for mer informasjon: Gunnel Johansson Rø, Diakon i Jar menighet, Ellen Kristin Haave, diakon i Høvik menighet, 13-20 Samtaletilbud for ungdom, eller sykehjemsdiakonien Gjennom alt (også for pårørende). 

Tilbake