Sorggrupper i Bærum


Kirken i Bærum tilbyr både sorggrupper og sorgstøtte.

Illustrasjon: RosZie, Pixabay

Det kan være vanskelig å komme gjennom sorg på egenhånd. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær.

Menighetene i Bærum tilbyr sorggrupper. En sorggruppe består av 4-8 personer som møtes regelmessig over en periode. Gruppen ledes av to diakoner men bygger på selvhjelpsprinsippet. Mange opplever det som en støtte og trøst å møte andre som er i samme situasjon, som en kan dele tanker og følelser med. Det gjelder både i forhold til det som har skjedd og å snakke om veien videre.

Sorgstøttetilbud for ungdom
Vi har også et sorgstøttetilbud for ungdom som har mistet nære eller er pårørende til alvorlige syke. Les mer om det her.

Sorg ved samlivsbrudd
Sorgen det ikke sendes blomster til kan være den verste. Sorgen ved samlivsbrudd kan være svært ensom og mange føler behov for å bli sett og hørt i en slik prosess. Du kan lese mer om sorggrupper ved samlivsbrudd her.

For andre sorggrupper eller indivuduell sorgstøtte, ta kontakt med din menighet, eller Siri Nilssen, Diakon i Fornebulandet menighet, som kan peke deg i riktig retning.

Tilbake