Sorggrupper starter


Nå starter ny sorggruppe i Bærum.

Det kan være vanskelig å komme gjennom sorg på egenhånd. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær.

Menighetene i Bærum tilbyr sorggruppe. En sorggruppe består av 4-8 personer som møtes regelmessig over en periode.Gruppen ledes av to diakoner men bygger på selvhjelpsprinsippet. Mange oplever det som en støtte og trøst å møte andre som er i samme situasjon, som en kan dele tanker og følelser med. Det gjelder både i forhold til det som har skjedd og å snakke om veien videre.

Vi starter en ny sorggruppe i november 2019. Informasjonsmøte i Jar kirke tirsdag 5. november klokken 17.00.

Ta kontakt for mer informasjon: Gunnel Johansson Rø, Diakon i Jar menighet. Synnøve Ilebekk Johansen, diakon i Tanum menighet. Ellen Kristin Haave, diakon i Høvik menighet. 

Tilbake