Sorggrupper i Bærum


Kirken i Bærum tilbyr både sorggrupper og sorgstøtte.

Det kan være vanskelig å komme gjennom sorg på egenhånd. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær.

Menighetene i Bærum tilbyr sorggrupper. En sorggruppe består av 4-8 personer som møtes regelmessig over en periode. Gruppen ledes av to diakoner men bygger på selvhjelpsprinsippet. Mange opplever det som en støtte og trøst å møte andre som er i samme situasjon, som en kan dele tanker og følelser med. Det gjelder både i forhold til det som har skjedd og å snakke om veien videre.

 

- Sorggruppe for de som har mistet ektefeller/livspartnere

Menighetene i Bærum tilbyr sorggruppe for dem som har mistet ektefeller eller livspartnere. Som regel har vi to sorggrupper i året. Menighetene tilbyr også individuell samtale til dem som ønsker dette, hos diakon eller prest.
Kontakt: 
Marte Sie Skogstad, Tlf. 98267830, mail

 

- UngSorg Bærum

Sorgstøttetilbud for ungdom som har mistet nære, eller er pårørende til alvorlige syke.

UngSorg, møtes den første tirsdagen i måneden. Det blir mat, rom for prat om det vonde og rom for spill, lek og hverdag. I gruppen møter du andre som har lignende erfaringer som dine, der dere kan dele tanker og følelser med hverandre, alt etter som du føler deg klar for det. Vi ansatte er er med på alle samlingene. Sammen lager vi et trygt rom der alle følelser og tanker skal få slippe til, og der du kan få ta noen viktige steg gjennom det vonde.
Kontakt oss hvis du lurer på noe om sorggrupper for ungdom, numrene står under. Er det nytt og kanskje litt skremmende å bli med? Vi møter deg/dere gjerne i forkant av en samling, det kan ofte være fint å ha noen kjente trygge fjes de første gangene.
Kontakter:
Ungdomsdiakon Martine Semb (98267821)
Ungdomsprest Fredrik Midttømme (40442190)
Sted: Rådmann Halmrastvei 14, Sandvika (Kirkens hus)
Inngang i bakgården, 13-20 sine lokaler.

 

- Sorg ved samlivsbrudd

Sorgen det ikke sendes blomster til kan være den verste. Sorgen ved samlivsbrudd kan være svært ensom og mange føler behov for å bli sett og hørt i en slik prosess. Du kan lese mer om sorggrupper ved samlivsbrudd her

 

 

 

Illustrasjon: RosZie, Pixabay

Tilbake