Kirkerommene senker temperaturen til 15°C


Langvarige høye strømpriser fører til en utfordrende økonomisk situasjon for mange organisasjoner. Dette gjelder også for kirken, som forvalter mange store og eldre bygg. For å kunne gi alle som besøker kirkene forutsigbarhet, og sikre videre drift, setter Bærums kirker fra 27.12 midlertidig ned temperaturen i kirkerom til 15°C. 

Energisituasjonen i Europa og Norge vil trolig være krevende også i 2023, og i likhet med flere kirkelige fellesråd ser Kirkelig fellesråd i Bærum nødvendigheten for å tidlig ta grep for å sikre at energibudsjettet varer gjennom hele 2023, og da er det å sette ned temperaturen i store rom er langt på vei det mest effektive. I hovedsak gjelder dette kirkerom. 

Flere av våre bygg har eldre varme- og ventilasjonssystemer, så det vil kreve en del manuell oppfølging og i store rom vil det ta noe tid før endringene gir effekt og treffer 15°C. Vi anbefaler allikevel alle å kle seg godt før de kommer i kirken. Tiltaket er ikke permanent, men vil gjelde i overskuelig framtid, inntil energiprisene normaliserer seg eller utetemperaturene øker tilstrekkelig. 

På grunn av orglene våre som ikke tåler raske temperaturendringer, og begrensninger i våre varmeanlegg, må vi jobbe mot en stabil temperatur på 15°C, Noe aktivitet vil bli flyttet fra kirkerommene til mindre rom, som fortsatt holder 19°C. Dette vil de enkelte kirkene informere om i sine kanaler.  

Kirken i Bærum ønsker fortsatt velkommen til aktiviteter og gudstjeneste i kirkene - og håper kirkekaffen varmer litt ekstra akkurat nå. 

Tilbake