Prost Gunnar Næsheim går av med pensjon


Gunnar Næsheim (67) går av med pensjon. Søndag 28.08 ble det holdt avskjedsgudstjeneste i Lommedalen kirke.

Foto: Paal Alme

Over 1500 døpt.

Over 1000 konfirmert.

Mer enn 200 par viet.

Nesten firesifret antall gravferder.

Tallene kunne snakket for seg selv, men selv uten disse har Gunnar Næsheim rørt ved livet til utallige bæringer. Mange i Bærum har enten hørt Gunnar preke på en gudstjeneste, båret barna sine til han ved døpefonten, blitt trent av han i Lommedalen IL, blitt forbigått av han i skisporet, eller sammen med han fulgt sine kjære til siste hvilested.

Gunnar har vært bosatt i Lommedalen siden mai 1984, men begynte som vikarprest i Snarøya kirke allerede i 1983. Siden den gang har han vært kateket og administrerende leder i Helgerud, før han ble sogneprest i den nyopprettede Lommedalen menighet i 1991. Her ble han en enorm pådriver i lokalsamfunnet og en viktig katalysator for at kirken ble bygget. I mellomtiden ble det holdt gudstjener på Lesterud skole, mens kontorene var på Bærums verk. Det er ingen som tør å gi et ærlig estimat på hvor mange stoler Gunnar og medhjelpere tålmodig satt opp og ryddet vekk hver søndag i denne perioden.

Engasjementet var stort, og kjærligheten for lokalmiljøet og idretten var tydelig. De som hadde gleden av å se boksekamp på kirketrappa, for ikke å snakke om soknepresten som preket med boksehansker, under Mikkelsmessen i 2004, sitter nok igjen med et artig minne som misunnes av mange. Gunnar har hatt en helt særegen evne til å samle miljøene i dalen, og har gjort Lommedalen kirke til et åpent, inkluderende og interessant hus. Under påsken i 2010, ved Lommedalen kirkes skirenn for barn og familier, sa han til lokalavisa at "å heie på livsglede er å ære skaperen". Slik kan vel Gunnars engasjement og teologi oppsummeres ganske godt.

Det var nok mye av dette som lå til grunn da Gunnar ble det naturlige valget som ny prost i Bærum, først som fungerende, fra 2009 og fast fra 2011. Det var tydelig at dette var en mann med stort hjerte, og (figurativt) store ører. Han evner ikke bare å lytte til de rundt seg, men å se verdien av hver enkeltes mening og innspill.

Sokneprest i Bryn menighet, Stein Bjarne Westnes, vil være fungerende prost fram til Ingeborg Sommer tiltrer stillingen i midten av oktober.

 

På søndag 28. august, kl. 18.00 ble det holdt avskjedsgudstjeneste med kirkekaffe i Lommedalen, med storfint besøk fra blant annet biskopen, ordføreren og leder av Fellesrådet.


 

 

Tilbake