John Gjertsen blir ny kirkeverge i Bærum!


Astrid Holmsen Krogh starter i stillingen som assisterende kirkeverge i Oslo 1. august. Nå er hennes arvtager klar.  

John Gjertsen har frem til nå vært daglig leder i Bekkelaget og Ormøy menighet i nærmere seks år. Tidligere har han også jobbet for Normisjon som utsending i Aserbajdsjan, hvor han var kontorleder og landdirektør. John har også erfaring fra folkehøyskole, og organisasjonslivet gjennom Den norske turistforeningen og er opptatt av frivillighet og gode lokalsamfunn.  

- Jeg ser veldig fram til å bli kjent med kirken i Bærum og alle som engasjerer seg der, melder John.  

Holmsen Krogh er kirkeverge i Bærum til 15. juli. Etter det er ass. kirkeverge og HR-sjef Kristin Anskau fungerende kirkeverge frem til John tilter stillingen 17. oktober.  

Tilbake