Grønn menighet


Ordningen «Vår grønne menighet» har eksistert i mange år og ble revidert i løpet av 2014. Den gir mulighet til å konkretisere menighetens grønne engasjement under overskriftene "forankring i menigheten, gudstjenesteliv, diakoni, undervisning og misjon, informasjon og samarbeid, innkjøp, forbruk og avfall, og energi, transport og reise".

Tilbake