Kirken på Pride 2022


Vi var på plass på Bærums første Pride-arrangement. Les mer om arrangementet og vårt leserinnlegg i Budstikka her.

Bærum kommune holdt sitt første Pride-arrangement 5. juni i Bakgården i Sandvika. Kirken var selvfølgelig på plass med sin stand for å fortelle om Guds kjærlighet og understreke at kirken er åpen for alle. Biskop Kari Veiteberg var også tilstede og holdt en appell til rungende applaus og jubel.

Den norske kirke har vedtatt to syn på likekjønnet ekteskap, og dette er riktig etter luthersk tradisjon. Bibelen ble tross alt oversatt slik at alle skulle kunne lese og tolke den selv, og gi oss et presteskap av alle troende. Allikevel kan ikke Guds ord bli brukt til eksludering og undertrykking av Hans barn. 

Kirkemøtet har vedtatt likekjønnet liturgi, Bispemøtet har annerkjent smerten kirken har påført skeive og Bærumskirkene understreker at alle som ønsker å delta og å gifte seg vil bli møtt med åpne dører. Forsoningsarbeidet til kirken og andre institusjoner er godt i gang, men Pride minner oss godt om hvorfor dette fortsatt er en viktig feiring - og en viktig kampsak. 

På stand møtte vi ungdommer som ikke tørr å komme ut til foreldrene sine. De må gjemme kjærligheten sin, og får ikke utfoldet seg eller levd normale ungdomsliv. Når de blir gamle nok til å gå på byen står de i langt større fare for å bli utsatt for vold enn heterofile - også i Norge. Unge lesbiske kvinner får legningen seksualisert av voksne menn når de holder hender med kjæresten sin på gaten, mange opplever hets og hatmeldinger fra anonyme mennesker i sosiale medier, og homofile menn står i fare for å bli ekskludert fra idrettslaget sitt. Selv om samfunnet har kommet langt og Norge er et trygt land for homofile å bo i sammenlignet med mange andre, er dette fortsatt realiteten til mange av dem. Som kirkevergen og prosten skriver i sitt leserinnlegg (under), må vi huske på Jesu' radikale nestekjærlighet, og Hans behandling av marginaliserte og undertrykte. Som kirke har vi et ansvar for å leve i Jesu' ord og gjerninger, og dette gjelder også i nestekjærlighet til alle mennesker som er skapt i Guds bilde.

Riktig god Pride-feiring!

Leserinnlegg, først publisert i Budstikka 04.06.2022

21. april var det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre benyttet anledningen til å beklage den behandlingen skeive har fått av storsamfunnet. Men Den norske kirke har ikke vært noe bedre. Derfor var det på sin plass at et samlet bispemøte den 21.2 i år sa unnskyld for den store skade og smerte kirken har påført mange skeive i årenes løp. Heldigvis går verden framover. I 2016 ble det åpnet for likekjønnet vigsel i Den norske kirke og alle kirker i Bærum står åpne for likekjønnede par som vil gifte seg. Velkommen!

Den 5. juni skjer det noe nytt i Sandvika. Pride skal arrangeres for første gang i vår kommune. Her ønsker Den norske kirke i Bærum å være med. Vi er der for å feire kjærligheten og mangfoldet som er en gave fra Gud. Vi vil være med for å si tydelig at alle er velkomne i kirken. Men vi vil også være med fordi Pride trengs: Internasjonalt er det en urovekkende utvikling med økende undertrykking av skeive i mange land. Men også i Norge hører vi om skeive som blir trakassert og plaget. Dette kan vi ikke tåle! Pride er dagen for å stå sammen for åpenhet, mangfold og likeverd.

Den behandlingen skeive fikk i det norske samfunnet i så mange år er tragisk. At den kristne kirke, som skal forkynne kjærlighetens budskap, også har vært med på denne uverdige behandlingen, er ikke mindre tragisk. Som kirke trenger vi å minne oss selv på Paulus’ ord fra 1. Korinterbrev om at vi «uten kjærlighet bare drønnende malm eller klingende bjelle». Vi trenger hele tiden å huske på Jesu radikale nestekjærlighet: Jesus stanset opp, verdsatte og løftet fram mennesker og menneskegrupper som på hans tid var marginaliserte. På samme måte ønsker vi i kirken å kjempe for alles likeverd både i samfunn og kirke. God pinse og god Pride!

Gunnar Næsheim, prost i Bærum
Astrid Holmsen Krogh, kirkeverge i Bærum

Tilbake