Krigen i Ukraina


Krigen i Ukraina har gjort stort inntrykk på oss alle. Her kan du lese om hva Kirken i Bærum gjør og hvordan du kan hjelpe.

Foto: Malin Longva/Den norske kirke

Vi mennesker møter kriser på svært ulike måter. Noen får behov for å engasjere seg, andre blir bekymret og trenger omsorg. Begge deler er helt vanlig. Slik er det også nå når krig rammer. Uansett hvordan situasjonen i Ukraina påvirker deg, er det rom for deg i kirken.

Bærum kommune har vedtatt å ta imot 700 flyktninger, blant disse er det åtte enslige mindreårige. Kirken er sammen med et titalls andre frivillige og ideelle organisasjoner i dialog med Bærum kommune for å kartlegge hva organisasjonene kan bidra med og hvordan arbeidet best kan koordineres. For å unngå mange kokker og mye søl var det bred enighet om at kommunen har et koordineringsansvar og vil engasjere de organisasjonene det gjelder når dette er nødvendig. 

Hva gjør kirken og hva kan kirken gjøre?

Kirken vil fortsette å være kirke og gjøre det en kirke alltid gjør. Vi vil møte mennesker i alle slags situasjoner og livsfaser med nestekjærlighet og omsorg. Dette gjelder både de som ankommer fra en pågående krig, men også de som er engstlige for utviklingen, eller som får tilbake vonde minner fra egne opplevelser tidligere i livet. 

For nyankommene vil kirken være tilgjengelig for forskjellige dagtilbud for både barn og voksne. Kirken har allerede mange etablerte møteplasser hvor alle er velkomne, og vil etablere flere hvis det er behov for dette. Vi har mange høyt kompetente prester og diakoner med mulighet for én-til-én samtaler, og mange pedagoger som setter i stand forskjellige opplegg for barn og unge. Kirken har mange bygg og rom som passer til forskjellige aktiviteter, og disse vil også bli tatt i bruk ved behov. I tillegg er det anledning for å holde mer åpen kirke for de som har behov for stillhet, lystenning og bønn. På Kirkens hus i Rådmann Halmrasts vei 14 i Sandvika er det anledning for å tenne lys på dagtid i ukedagene. 

Kirken er klar til å mobilisere etter koordinering fra Bærum kommune.

Hva kan jeg gjøre?

Kirken ønsker alle velkommen på alle våre arrangementer - språkbarrieren kommer vi oss over! Hvis du møter noen flyktninger, inviter de gjerne med på kirkens tilbud, som babysang, gå-gruppe, eller gudstjeneste. Ta kontakt med din menighet for å se tilbudet.

Bærum kommune kartlegger bopel for flyktninger. Hvis du har en ledig leilighet/hybel med eget kjøkken og bad som kan leies ut til flyktninger kan du lese mer og melde til kommunen her. Kommunen ønsker kontrakter på minimum ett år. 

Hvis du ønsker å donére, anbefales det å gjøre gjennom etablerte og sikre organisasjoner. Både Kirkens nødhjelp og Røde kors har et godt arbeid i Ukraina. Hvis du vil donére klær, leker og hygieneartikler anbefaler vi at du tar kontakt med Østre Bærum Sanitetsforening eller Refugees Welcome to Asker og Bærum. Slik kan vi alle bidra til det vi gjør best. 

Til sist - vær et medmenneske. Møt alle rundt deg med omsorg og respekt og husk at denne situasjonen er vanskelig for mange av veldig mange forskjellige grunner.

Bønn fra Oslo biskop, Kari Veiteberg

Hellige treenige Gud,
Vi ber for menneskene i og rundt Ukraina.
Bevar dem fra krigens redsler.
Vi ber om innsikt og mot fra politikere og ledere til å gå fredens vei.
Styrk enheten mellom mennesker, folk og stater.
Hjelp oss alle til å arbeide for fred og forsoning.
Jesus Kristus, vår Forløser,
gi våre urolige hjerter fred.
Amen

Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (Døgnåpen)
13-20 Samtaletilbud for ungdom
Ta kontakt med din menighets prest eller diakon

Tilbake