Kirkene åpner for flere


Kirkene i Bærum åpner for flere deltakere på gudstjenester, konserter, vielser, dåp og andre arrangementer.

 

Bærum kommune opphevet 16. juni den lokale forskriften. Det betyr at flere kan delta på arrangementer i kirkene.

  • Det er tillatt med arrangementer for inntil 1000 personer på faste, tilviste plasser og minst 1 meter avstand. Lettelsen omfatter gudstjenester, dåp, vielser, konfirmasjon, gravferder, konserter, m.m.
  • Plikten til å bruke munnbind er opphevet, men myndighetene anbefaler likevel bruk av munnbind i situasjoner der vi ikke kan overholde regelen om 1 meter.
  • Minnesamvær kan arrangeres med 100 personer til stede.

Selv om det er tillatt med 1000 deltakere, er det begrensninger med tanke på kirkenes størrelse og at deltakere i seremonier og arrangementer må holde 1 meter avstand. Våre minste kirker har plass til mellom 40 og 50 personer. Se lokale antallsbegrensninger for alle kirker i Bærum (PDF)

Nasjonal covid-19 forskrift og kirkens generelle smittevernveileder ligger til grunn for smittevernet i kirken.

 

Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
Du må ikke komme i kirken hvis:

  • Du har symtomer på luftveisinfeksjon
  • Du er i karantene
  • Du kan være smittet med korona

Kirkene i Bærum følger nasjonale retningslinjer for smittevern i kirker. Dette kan du lese mer om her

 

Tilbake