Utegudstjeneste på tunet 13.juni


Skaperverkets dag

 

Vi kan feire gudstjeneste igjen. Søndag 13.juni er det gudstjeneste på tunet med inntil 200 personer. Det er ingen påmelding, men alle deltagere må registrere seg. 

På gudstjenesten setter vi ut stoler. Når du kommer til Helgerud på søndag, blir du av kirkevertene tilvist fast sitteplass. Bruk gjerne munnbind når du kommer, før du har fått en plass.
Det er 1 meter avstand som gjelder ute. Kohorter kan sitte sammen

Offeret går denne dagen til Naturvernforbundet. 

Gudstjenesten er ved kantor Tim Stern og prest Margrete Telhaug 
Vi sees på søndag!

Tilbake