Åpen Kirke søndag 31.januar


Og gi en gave til Oasis of Hope, søndagens offerformål 

Nå har vi igjen anledning til å ha Åpen Kirke. Vi er glade for å kunne låse opp kirkedørene på søndag og invitere inn til et rom hvor vi kan sette oss ned i stillhet, bønn, og ettertanke. Prest og kantor vil være tilstede.

Velkommen til Åpen Kirke! 

Denne søndagen går offeret til Oasis of Hope. Gi din gave ved å bruke Vipps # 507546

Oasis of Hope

Oasis of Hope (OoH) er en idealistisk og uavhengig organisasjon, som drives av seks styremedlemmer fra Asker og Bærum.

Vi driver en skole for fattige og helt eller delvis foreldreløse barn på Mbita, helt vest i Kenya. Skolen har ca 2.50 elever fra 3-15 år, og 15 ansatte. Elevene får servert to måltider om dagen. Prosjektet heter «Food for learning».

Disse elevene hadde ikke hatt mulighet til skolegang hvis det ikke var for skolen vår. Skolen drives svært godt av dedikerte, dyktige og engasjerte lærere. Elevene skårer høyt faglig, og gjør det også bra i skoleturneringer innenfor diverse ballspill. Dette skyldes bl.a. de flotte ansatte vi har, og at elevene får sunn og næringsrik mat.

OoH kjøpte tomten og bygget skolen for noen år siden. Vi besøker skolen vært år, for å følge opp de ansatte, se hvordan det går med driften og gi oppmuntring og mental støtte til elever og lærere. Vi har da også møte med vårt Kenyanske styre. Det er de som følger opp driften i det daglige. Besøkene våre blir satt stor pris på. De som reiser, dekker alle utgifter selv.

Nå er vi i gang med å bygge en ny og større skole. Det er noe myndighetene har pålagt oss, og er delvis en konsekvens av Covid 19. Det kreves større plass for å imøtekomme kravene til smittevern. Vi jobber derfor hardt med å skaffe penger så vi kan få skolen ferdig så fort som mulig.

OoH baserer seg på faste givere, som gir et månedlig beløp på mellom 200-1000 kr. hver. Dette dekker akkurat de faste utgiftene til mat, skolemateriell og lønninger. I tillegg får vi inn enkelt-gaver i forbindelse m ed fødselsdager og diverse aksjoner. Men det kommer stadig nye behov som skal dekkes, som nye latriner, drikkevann mm. Og nå må vi også skaffe munnbind til alle elvene og de ansatte (påbudt i Kenya), ekstra vaskemidler, definisjonsmidler mm. Dessuten trenger vi fortsatt nesten 300 000,- NOK for å få ferdigstilt det nye skolebygget vårt. Derfor er alle små og store gaver viktige og kjærkomne for oss.

Les mer på www.oasisofhope.no

https://www.facebook.com/oasisofhopembita

Vipps # 507546

 

 

Tilbake