Samtaletilbudet 13-20 feirer 10 år


13-20 er et gratis samtaletilbud for ungdom i alderen 13 til 20 år, i regi av Den norske kirke. I år feirer de 10 år i Bærum.

De 4 ungdomsdiakonenen i 13-20 i Bærum tok i 2019 imot cirka 130 ungdommer, og hadde over 1100 samtaler med disse. De deltok på 70 samarbeidsmøter med det offentlige hjelpeapparatet, møtte over 100 foreldre og holdt 50 kurs på skoler og for kirkelig ansatte.

13-20 er forankret i den kristne diakonien, nestekjærlighet i praksis. Ungdommer er velkomne i samtale uavhengig av livssyn, legning, kjønn og identitet.

- Erfaringen vi har er at vår tilhørighet til kirken åpner mer enn det lukker. Det skaper rammer og åpner nye rom for å snakke om eksistensielle temaer som for eksempel sorg og tap. Vi forkynner ikke, men er opptatt av å formidle at vi er et menneske som møter et annet menneske, sier Mariann Solberg Lindtjørn, faglig leder for 1320.

Kjernen til 13-20 sitt arbeid i Bærum er møtene med ungdom. Like viktig er det vellykkede samarbeidet med kommunen og eksterne aktører. Blant annet samarbeider man med skolene i Bærum, helsesøstre, politiet, Sandvika Storsenter, utekontakten, barnevernet, SLT og BUP mfl. Samarbeidet med politiet og Sandvika storsenter går blant annet ut på at ungdommer som stjeler på Storsenteret får tilbud om samtale med 13-20.

- Vi hadde en teori da vi startet, at det ofte er underliggende problemstillinger når ungdommer stjeler. Det kan vi bekrefte nå. Mange som har blitt tatt for å stjele er fortsatt i samtale med oss, men da om helt andre ting, sier Mariann Solberg Lindtjørn.

Oslo biskop Kari Veiteberg gir samtaletilbudet 13-20 sin fulle støtte.

- 13-20 er et er et fantastisk arbeid. Fordi det gratis og for at ungdommen kan snakke om alt, med en klok og erfaren voksen med tid. Jeg er så stolt av å ha  13 – 20 i Oslo bispedømme, sier Kari Veiteberg.

Samtaletilbudet 13-20 startet i 2010 etter en felles satsning på forebyggende ungdomsarbeid mellom Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune. Siden starten har 13-20 vokst og er nå etablert på 4 plasser i landet, med totalt 8 ansatte i Bærum, Bergen, Ullensaker og Groruddalen.

13-20 vil markere 10-årsjubileet torsdag 24/9 kl. 16-19 med et lukket arrangement på Folkebadet i Sandvika.

Blant de inviterte gjestene er Oslo biskop Kari Veiteberg, ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, valgt leder av Kirkerådet i Den norske kirke Kristin Gunleiksrud Raaum, Senterdirektør for Sandvika Storsenter Kathrine Ingerø og andre samarbeidspartnere. Det blir minikonsert med Trygve Skaug, norsk låtskriver, musiker og poet og andre musikalske og kunstneriske innslag av ungdom.  Arrangementet kan også følges live på Facebook.

Tilbake