Kontaktinformasjon


Tanum menighet
Org.nr. 971522070

Adresse: Tanumveien 133, 1341 Slependen - se kart

Telefon: 67 500 500
Beredskapstelefon: 67 500 570

Epost: post.tanum@kirken.no

Menighetens kontonr: 1627.33.36978

Tanum menighet på Facebook

Tanum menighet

Sekretær

Solveig Andreassen

67500500

40442151

Send e-post

Kantor

Tord Gustavsen

67500500

90793687

Send e-post

Sokneprest

Sveinung Hansli

67500500

98604124

Send e-post

Vikarprest

Øystein Holtskog

93235534

Send e-post

Menighetspedagog

Marianne Cathrine Fossdal Lødrup

67500500

98267812

Send e-post

Ungdomsprest

Fredrik Midttømme

67500500

40442190

Send e-post

Kirketjener

Slava Omejer

67500500

98267829

Send e-post

Diakon

Marte Sie Skogstad

67500500

98267830

Send e-post

Kirkeforvalter

Siri Kolberg Torgersen

67500500

98267807

Send e-post