Kontaktinformasjon


Høvik menighet
Org.nr. 976986342

Adresse: Sandviksveien 11, 1363 Høvik - se kart
Telefon: 67 500 500
Epost: post.hovik@kirken.no

Menighetens kontonr:  1627.32.13299

 

 

Høvik menighet

   

Sekretær Sandvika, Høvik, Jar

Marte Brenne

67500500

404 42 173

Send e-post

Høvik MR, fast. Ungdomsleder

Torkel Djønne

67500500

98267825

Send e-post

Kantor

Thrøstur Eiriksson

67500500

40036131

Send e-post

Kateket

Nina Engen

67500500

47453998

Send e-post

Diakon

Ellen Kristin Haave

67500500

40036132

Send e-post

Kapellan

Ingeborg Holberg Heggen

67500500

48039771

Send e-post

Kontaktliste

Kari Anne Omberg Lier

46522958

Send e-post

Sokneprest

Trygve Rø

67500500

47840438

Send e-post

Kirkeforvalter

Birgit Johanne Wirgenes

40442152

Send e-post