Kontaktinformasjon


Bryn menighet
Org.nr. 971522070

Menighetshus/kontorer: Kirkegårdsveien 7, 1348 Rykkinn - se kart
Bryn kirke: Økriveien 5-9, 1348 Rykkinn - se kart
Telefon: 67 500 500
Epost: post.bryn@kirken.no

Menighetens kontonr:  1627.32.13299

Bryn menighet på Facebook

 

Kateket

Mathilde Dolsvåg

98267818

Ungdomsarbeider

Ane Bendikte Haughom

67500500

95774564

Diakon

Ragnhild Narvestad Hungnes

67500500

40442196

Sekretær

Ragnhild Irene Giske Langø

67500500

40442195

Menighetspedagog

Christel Irene Meile

98267814

Kantor

Anne Opedal

67500500

+4798267815

Organist

Aejin Park

90614712

Sokneprest

Stein Bjarne Westnes

67500552

41353635

Kirkeforvalter Bryn, Jar

Hanne Vibeke Winter-Hjelm

67500500

98267808

Kapellan

Eike Ziller-Off

67500500

98886532