Kontaktinformasjon


Bryn menighet
Org.nr. 971522070

Menighetshus/kontorer: Kirkegårdsveien 7, 1348 Rykkinn - se kart
Bryn kirke: Økriveien 5-9, 1348 Rykkinn - se kart
Telefon: 67 500 500
Epost: post.bryn@kirken.no

Menighetens kontonr:  1627.32.13299

Bryn menighet på Facebook

 

Sekretær

Marte Brenne

67500500

40442173

Kateket

Mathilde Dolsvåg Giske

98267818

Kapellan

Trude-Christina Halvorsen

93632342

Menighetspedagog

Christel Irene Jensen

98267814

Menighetsarbeider

Karl Eugene Bergh Martein

40783193

Diakon

Anne Søgnen Jensen

41500951

Sokneprest

Stein Bjarne Westnes

67500552

41353635

Kirkeforvalter

Hanne Vibeke Winter-Hjelm

67500500

98267808