Kontaktinformasjon


Bryn menighet
Org.nr. 971522070

Menighetshus/kontorer: Kirkegårdsveien 7, 1348 Rykkinn - se kart
Bryn kirke: Økriveien 5-9, 1348 Rykkinn - se kart

Telefon: 67 500 500
Beredskapstelefon: 67 500 570

Epost: post.bryn@kirken.no

Menighetens kontonr:  1627.32.13299

Bryn menighet på Facebook

 

Sekretær

Marte Brenne

67500500

40442173

Kateket

Mathilde Dolsvåg Giske

98267818

Kapellan

Trude-Christina Halvorsen

93632342

Menighetspedagog

Christel Irene Jensen

98267814

Menighetsarbeider

Karl Eugene Bergh Martein

40783193

Organist

Patrick Parker

98267815

Diakon

Anne Søgnen Jensen

41500951

Sokneprest

Stein Bjarne Westnes

67500552

41353635

Kirkeforvalter

Hanne Vibeke Winter-Hjelm

67500500

98267808