Kontaktinformasjon


Østerås menighet
Org.nr. 976986385

Adresse: Ovenbakken 10, 1361 Østerås - se kart
Telefon: 67 500 500
Epost: post.osteraas@kirken.no

Menighetens kontonr: 1503.33.22159

 

 

Østerås menighet

   

Diakon

Anabel Eidås Askerud

40036493

Send epost

Sokneprest

Arnfinn Eng

99745822

Send epost

Sekretær

Siri Herland

67500500

40442189

Send epost

Kirkeforvalter

Mari Louise Sulheim Søreide

67500500

98267819

Send epost

Seniorprest

Per Olav Vangen

67500500

47018658

Send epost

Menighetspedagog

Ingunn Vegge

40442171

Send epost