Kontaktinformasjon


Østerås menighet
Org.nr. 976986385

Adresse: Ovenbakken 10, 1361 Østerås - se kart
Telefon: 67 500 500
Epost: post.osteraas@kirken.no

Menighetens kontonr: 1503.33.22159

 

 

Østerås menighet