Årsmeldinger


En årlig overblikk over virksomheten og økonomien i Kirkelig fellersråd i Bærum. 

Dokumentene (PDF) åpnes i nettsidevindu eller lastes ned.  Spørsmål til årsmeldingen rettes kirkeverge Astrid Holmsen Krogh per mail.